Despre noi

Despe Companie

Arta covorului constituie o pagină marcantă în patrimoniul cultural al poporului moldav. Covorul reflectă multitudinea conceptelor estetice ale poporului, cît și idealul său despre frumos și armonie. Pe parcursul secolelor, diferite motive ornamentale, compozitii și game cromatice au fost selectate și cizelate pentru redarea unui aspect mai plăcut al covorului. Arta covorului moldovenesc are rădăcini perene. Procesele tehnice şi ornamentul poartă amprenta diferitor straturi etnice, cum sunt: tracic, roman, slav, turcic, etc. Deosebit de pregnant, acest lucru este ilustrat în terminologie: lînă, cînepă - de origine latină; covor, stative - origine slavă; kilim, cerga, macat - origine turcă. Ca ramură a industriei, confecționarea covoarelor în Moldova a apărut în condițiile casnice a gospodăriilor țărănești.

Cele mai vechi covoare moldovenești, ajunse pînă la momentul actual, datează de la sfîrșitul secolului al XVIII-lea. Mențiuni despre covoarele din perioadele anterioare pot fi observate în descoperirile arheologice, cărțile vechi, surse istorice, etc. Documentele din secolele XIV – XV conțin referiri la existența în Moldova a postavariilor, atelierelor de tors și țesut, care aparțineau boierilor și țăranilor înstăriți. În actele de danie și în listele de zestre în secolele XV – XVI sunt enumerate covoare, kilimuri, cergi, macate, laicere. În folclorul moldovenesc, covorul era simbolul hărniciei și iscusinței mîinilor feminine. Covoarele erau păstrate cu grijă, transmise prin moștenire.

Materia primă folosită la țesutul covoarelor moldoveneşti era de origine locală, obținută în gospodăria proprie. Prelucrarea lînii, cînepei, şi inului, precum torsul și vopsitul firelor se făceau în condiții casnice. Pentru a le conferi covoarelor trăinicie, urzeala se torcea din fire lungi de lînă. În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, urzeala de lînă începe să fie înlocuită cu cea de cînepă, bumbac. Unul din procesele cele mai complexe legate de țesutul covoarelor era considerat vopsitul lînii. În acest scop se foloseau coloranți naturali, pregătiți după anumite rețete. Vopseaua se obținea prin fierberea în apă a frunzelor, florilor, scoarței și rădăcinilor anumitor plante, precum și din unele minerale. De exemplu, culoarea cafenie-închis se obținea din scoarța verde de stejar, cea galbenă-cafenie - din mătase de păpușoi, neagră - din coaja de nucă verde, etc. Lîna era lăsată în soluție pînă se căpăta nuanța dorită. Uneori, aceeași culoare era obținută din diferite plante, iar alteori din aceeași plantă se obțineau cîteva nuanțe ale aceleași culori. Tradițiile seculare și existența unor procese de vopsire cu coloranți locali contribuiau la crearea unor îmbinări armonioase de culori pastelate, care constituiau trăsătura distinctivă a covorului moldovenesc.
Prin secolele XVII – XVIII se conturează anumite particularități ale covoarelor din diferite zone istorico-etnografice. În zona de nord şi centru a ţării), covoarele se țeseau pe unealta verticală (război, druci, virstat), în zona de sud- pe orizontală (stativ). Utilizarea diferitor unelte și a diverselor procese tehnice s-a reflectat asupra aspectului covoarelor, dimensiunilor, facturii, compoziției ornamentale. ÎnMoldova se mai confecționau și covoare pufoase (cerga, niţurcă, şatrancă) asemănătoare după tehnica țesutului celor orientale. O particularitate a acestor covoare este faptul că  firele bătăturii se legau de urzeală prin noduri, covorul căpătînd un aspect pufos.

 

Despre Companie

  Societatea pe Acțiuni “Floare-Carpet” este o întreprindere specializată în producerea covoarelor jacquard dublu pluș. Întreprinderea a fost fondată în anul 1978, iar la 27 mai 1993 a fost transformată în societate pe acțiuni.
Covoarele cu marca “Floare-Carpet” SA aparțin celei mai înalte clase a covoarelor jacquard dublu pluș confecționate automat la războaie de țesut, avînd următoarele caracterisitici:
1.    densitatea plușului: 520 000 fire/m2; 
2.    conținutul de lînă: 100% și 80%; 
3.    folosirea materiei prime naturale: lînă spălată, albă-ţigai, bumbac, in. 
Ciclul tehnologic de producere a covoarelor reprezintă un proces finit, care include în sine fabricarea firelor de lînă pură, lînă și semilînă; vopsirea lor; țesutul covoarelor; finisarea lor; ambalarea; marcarea și depozitarea.
În luna noiembrie 1992, Secretariatul Internațional al Lînii, acreditatla Londra, a conferit covoarelor de lînă pură produse de întreprindere semnul Internațional de calitate “WOOLMARK”, iar la finele anului 2005 - covoarelor din lîna - “WOOLMARK BLEND”. Nivelul înalt de calitate a covoarelor și a articolelor de covoare cu semnul “WOOLMARK” si “WOOLMARK BLEND” lărgeste considerabil piața de desfacere.

 “Floare-Carpet” SA a implementat, în anul 1999, standardul internațional al calității ISO-9001, care a fost ulterior recertificat în anul 2001, de către compania germană de Audit “TUV CERT” TUV Thuringen.
În domeniul calității managementului, productivității și competitivității, “Floare-Carpet” SA a obținut în anul 2000, Premiul Internațional de Calitate “International Gold Star World Quality Commitment” Madrid 2000, în anul 2001 - Premiul Internațional de Calitate “International Platinum Star Award for Quality” - Geneva 2001, în anul 2003 - Premiul Internațional “International Quality Crown Award in Diamond” - Londra 2003. În cadrul Concursului „Marca Comercială” a anului, iniţiat de către Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova, Floare-Carpet SA a fost declarată învingătoare la Categoria Criteriile de Profesionism, nominaţia Marca Comercială „EXPORT” – pentru cea mai eficientă strategie care a adus rezultate considerabile la ieşirea pe noi pieţe,  fiind decernată cu Premiul Mare „Mercuriul de Aur”.
Covoarele cu marca “Floare-Carpet” SA sunt apreciate de cumpărători și specialiști la expozițiile internaționale specializate de covoare: Hannover (Germania),Atlanta, Las Vegas (SUA), Moscova, Sankt-Peterburg (Rusia),Kiev (Ucraina).

  Intreprinderea deține Centrul tehnic testare și administrarea calității CTT și AC, care este acreditat de către Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC, în conformitate cu cerințele Standartului Internațional SM SR EN ISO/CEI 17025:2006 "Cerințele generale pentru competența laboratoarelor de încercări și etalonări".

  CTT și AC poate efectua încercări pentru clienți externi, conform domeniului de acreditare, care se află pe site-ul www.acreditare.md, în rubrica Registre OEC acreditare-Laboratoare de incercări, sub nr.54.
 

Modern

Timpul trece, cu el se schimbă și moda. Cu toate că, covoarele clasice europene și persiene au fost și vor rămîne populare încă mult timp, mulți preferă un stil mai modern pentru înfrumusețarea interiorului.

Tendința principală în designul modern al covoarelor ar fi minimalismul și Hi-tech, anume  astfel de covoare fac parte din colecția noastră de covoare din lînă pură Abstract.

Antique

Colecția din covoare de lână pură Antique, creată cu peste 40 de ani în urmă a strîns cele mai bune exemple de calitate a  covoarelor persiene care se slăvesc prin ornamentele sale fine și colorite armonioase.

Aceste covoare au fost elaborate la comanda designerilor de interior din USA, dar in anul 2011 asortimentul a fost lărgit datorită  pictorilor și decoratorilor britanici de interior.

Classic

În toate timpurile, covoarele persiene de manufactură se prețuiau la o cotă foarte înaltă – chiar și după căderea Imperiului Persian. Și în prezent cînd covoarele persiene se numesc cele produse în Iran, ornamentele orientului mijlociu nu-și pierd din popularitate și prezintă una din cele mai logice alegeri pentru amenajarea interierului în stil clasic.

European

Colecția de covoare din lînă pură European este alcătuită din desene clasice, elaborate prin vestitele  lucrări de manufactură ale francezilor Aubusson şi Savonneri.

Aceste covoare sunt proiectate pentru toate interierele clasic europene. La crearea colecției European, pictorii s-au bazat pe două direcții ale artei europene – barocco și rokoko.