REGULAMENT:

Cu Biletul zilei cistigi premii si bani.Intra acum in comunitatea de pariori din R.Moldova si deschideti acum un cont la casa de pariuri nr.1 in Moldova la agentia Parimatch.

Click aici si deschide un cont la parimatch.com pentru a putea primile banesti !

REGULAMENTUL CONCURSULUI "Biletul Zilei"

Perioada concursului 1 – 25 aprilie 2014


SECTIUNEA I. MECANISMUL CONCURSULUI

1.1 Pot participa la concurs doar cei care isi deschid un cont nou in perioada concursului doar de pe acest link la agentia parimatch.com si sa efectueze o depunere.

1.2 Aveti dreptul sa postati doar un bilet pe zi, cu cel mult 6 evenimente

1.3 Fiecare participant va posta biletul zilei cu cel putin trei ore inainte de inceperea primului eveniment. Evenimentele trebuia sa inceapa intre orele 00:00 si 24:00 din ziua respectiva

1.4 Trebuie sa aveti postate cel putin 8 bilete pe perioada concursului

1.5 Biletul nu mai poate fi modificat dupa postare

1.6 In cazul in care un meci a fost amanat sau un jucator a abandonat la acel pariu se acorda cota 1, indiferent de tipul pronosticului ales de catre voi

1.7 Miza pe un bilet constituie suma de 50 Euro ( se include automat)

1.8 Fiecare eveniment de pe bilet TREBUIE validat de catre cel care a adaugat biletul. NU VALIDATI IN MOD GRESIT, VETI FI SUSPENDATI DE LA CONCURS

1.9 Participantii trebuie sa aiba 18 ani impliniti la data inceperii concursului (1 aprilie 2014)

1.10 Clasamentul se va efectua doar in baza profitului obtinut de pe fiecare bilet cistigator

VREAU SA PARTICIP

SECTIUNEA II. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

2.1. Organizatorul concursului "BILETUL ZILEI" (numit in cele ce urmeaza "Concursul") este portalul de predictii sportive www.pariurisportive.md, (numit in continuare "Organizatorul").

2.2. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial (denumit in continuare "Regulamentul") pe site-ul www.pariurisportive.md, fiind obligatoriu pentru toti participantii.

SECTIUNEA III. PERIOADA SI ARIA DE DESFASURARE A CONCURSULUI

3.1. Concursul este organizat si se desfasoara in perioada 1 – 25 aprilie 2014, pe intreg teritoriul R.Molodva, in spatiul virtual corespunzator web site-ului accesibil la adresa www.pariurisportive.md in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Organizatorul isi rezerva dreptul de a inceta Concursul sau de a prelungi perioada Concursului pe parcursul derularii acestuia.

SECTIUNEA IV. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1. Pot participa la acest Concurs numai persoanele fizice, cetateni ai R.Moldova, cu varsta de 18 ani implinita pana la data de 25.04.2014, care au domiciliul stabil sau resedinta pe teritoriul R.Molodva si care sunt de acord cu prevederile prezentului regulament.

4.2. Nu pot participa la acest Concurs angajatii membrii echipei www.pariurisportive.md, precum si rudele de gradul intai si afinii (sot/sotie) acestora.

4.3. Participarea la acest Concurs implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

SECTIUNEA V. STABILIREA CASTIGATORILOR

5.1 Castigatorii vor fi cei care se claseaza in primii trei ai clasamentului

5.2 In cazul cind unul din ei nu intruneste conditiile acestui Regulament, Organizatorul va acorda premiul urmatorului participant care intruneste conditiile prezentului regulament

SECTIUNEA VI. ACORDAREA PREMIILOR SI VALIDAREA CASTIGATORILOR

6.1. Castigatorii premiilor vor fi anuntati in sectiunea Castigatori din pagina www.pariurisportive.md si vor fi contactati telefonic sau prin email de catre Organizator.

6.2. Pentru validarea premiilor, castigatorii trebuie sa accese contului personal de parior de pe www.parimatch.com in prezenta Organizatorului Concursului pentru a dovedi ca si-a deschis un cont la aceste case de pariuri si a facut o depunere.

6.3. Premiile vor fi puse la dispozitia castigatorilor in maxim 5 zile lucratoare de la data validarii, dar fara a depasi ziua de 5 mai 2014

6.4. Orice eventuala contestatie, inclusiv privind modul de validare si acordare a premiului, poate fi formulata prin trimiterea unui e-mail la adresa sportjurnal.md@gmail.com. Contestatia se va solutiona in termen de maximum 7 zile lucratoare de la primire. In cazul in care contestatarul va fi nemultumit de decizie, se va incerca rezolvarea contestatiei pe cale amiabila.

SECTIUNEA VII. RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI

7.1. Organizatorul nu va fi facut raspunzator pentru toate si oricare prejudicii suferite de catre castigator, indiferent de natura acestor prejudicii, din momentul predarii premiului catre castigator.

7.2. Imposibilitatea castigatorului de a intra in posesia oricarui premiu din cadrul acestui Concurs exonereaza Organizatorul de orice raspundere.

SECTIUNEA VIII. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

8.1. Organizatorul, in vederea desfasurarii Concursului, prelucreaza datele personale ale castigatorilor la acest concurs in conformitate cu Legea 133 din 08.07.2011. Persoanele participante la concursul de pe www.pariurisportive.md si castigatorii premiilor Concursului isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea validarii, atribuirii premiilor.

8.2. Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestui Concurs nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

8.3. Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor participantilor. Participantul la Concurs, in calitate de persoana vizata, are, conform Legii 133 din 08.07.2011

SECTIUNEA IX. FORTA MAJORA

9.1. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

9.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale .Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa o comunice participantilor la Concursul existent in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora. 

Participa acum !
Acest site are un continut cu caracter pur informativ, consultativ iar administratia nu poarta raspundere de deciziile vizitatorilor cu privire la pariurile sportive!